Υλικά τελικής στρώσης- Μονής και Διπλής επίστρωσης
Με τα προιοντα MaxiCar και Duralit η MaxMeyer διαρκώς παρέχει εύχρηστα προϊόντα και άριστη κάλυψη. Χρησιμοποιώντας τα  MaxiCar ή Durlait μονής επίστρωσης, η MaxMeyer παρέχει εξαιρετικό ταίριασμα χρώματος και μια εύκολη και υψηλής ποιότητας επισκευή.